Člen skupiny CEIT group
  • noise-vibration-banner

Analýza hluku a vibrácií

 

CEIT Engineering Services, s. r. o. je partner, ktorý posunie vaše produkty pred konkurenciu. Počas celého vývoja produktu, ako aj po jeho dokončení vieme poskytnúť cenné rady, ktoré zlepšia vibro-akustické parametre, bez nepriaznivého dopadu na funkčnosť a cenu zariadenia. Dosahujeme to pomocou špičkového softvérového a hardvérového vybavenia.

 

Oblasti najčastejšieho využitia:

Meranie akustických veličín a vibrácií:

  • Meranie akustického tlaku a akustického výkonu
  • Psychoakustika – meranie kvality zvuku
  • Identifikácia zdroja jednotlivých zložiek hluku
  • Meranie akustických vlastností materiálov
  • Meranie vibrácií kontaktnou a bezkontaktnou metódou

Optimalizácia výrobku z hľadiska akustiky a vibrácií:

  • Zhodnotenie aktuálneho stavu produktu
  • Návrh zmien vedúcich k požadovaným vlastnostiam
  • Simulácia dopadu navrhovaných zmien na produkt
  • Implementácia zmien do produktu a testovanie