Člen skupiny CEIT group

Vybavenie:

 

EOS FORMIGA P100

Technológia:

 
 

Laser Sintering - plastic parts je technológia aditívnej výroby založená na nanášaní po sebe idúcich vrstiev prášku. Po jeho nanesení počítačom riadený CO2 laserový lúč selektívne spája jednotlivé častice zodpovedajúce prierezu výrobku. Počas pôsobenia laserového lúča presahuje teplota hranicu bodu topenia skla, čo umožňuje spájanie práškových vrstiev do jedného celku. Aplikácia tohto postupu je vhodná pre tvorbu plne funkčných prototypov s mechanickými vlastnosťami porovnateľnými s "injecion moulded" výrobkami a výrobu sérií malých komponentov, ďalej pri produkcii netypických prototypov a súčiastok vyrábaných po jednom kuse, alebo v malých sériách. Takto vytvorené produkty sa vyznačujú mimoriadnou odolnosťou, vysokou funkcionalitou, veľkou slobodou v oblasti návrhu dizajnu, či dokonca svojou vodotesnosťou.

Použitie:

  • Plne funkčné prototypy s mechanickými vlastnosťami porovnateľnými s vstrekovanými dielmi z materiálu PA 12
  • Série drobných súčiastok ako nákladovo efektívna alternatíva k vstrekovaniu plastov
  • Výroba unikátnych, komplexných, návrhov pre jednorazové výrobky alebo produkciu v malých dávkach.

Dôvody použitia Laser Sintering:

  • Odolné a funkčné veľké a zložité časti
  • Priama produkcia nízkoobjemových projektov
  • Dizajnová voľnost (bez potreby podporných štruktúr)
  • Široká škála dokončovacích operácií a možnosť vytvorenia vodotesných spojov