Člen skupiny CEIT group

Vybavenie:

 

RENISHAW AM 250

Technológia:

 
 

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) pracuje na rovnakom princípe ako vyššie popísané metódy. Pri tvorbe prototypov a výrobkov však používa kovový prášok nanášaný na už existujúcu pevnú vrstvu, kde je nová aditívna vrstva vytvorená použitím laserového lúča. Diely sú vytvorené spôsobom vrstva po vrstve s hrúbkou vrstvy 25 mikrometrov. Najčastejšie využitie súvisí s výrobou organických výrobkov, alebo s tvorbou prototypov veľmi zložitých tvarov. Nízka hmotnosť a vnútorná štruktúra takto vyrobených konštrukcií nachádza svoje uplatnenie najmä v leteckom priemysle a v hi-teh aplikáciách. 3D tlač pomocou DMLS umožňuje precíznejšie testovanie prototypov, priamu produkciu výrobkov požadovaných v malom objeme, širokú návrhovú slobodu pri tvorbe prototypov a tvorbu vnútorných prvkov a prechodov v prototypoch, ktoré by nebolo možné vytvoriť alebo inak opracovať s použitím bežnej technológie.

Použitie:

  • Výroba organických alebo vysoko zložitých geometrií
  • Vložky foriem vo funkcii chladiacich kanálikov
  • Ľahká konštrukcia pre letecký priemysel a aplikácie v biomedicíne

Dôvody použitia DMLS:

  • DMLS umožňuje prísnejšie testovanie prototypov
  • Priama produkcia nízkoobjemových projektov
  • Dizajnová sloboda (bez nutnosti podporných štruktúr)
  • Diely môžu byť vyrobené s vnútornými špecifikami, ktoré nebolo možné odliať alebo vyrobiť opracovaním.