Člen skupiny CEIT group
 • eoffice1

Konštrukčná kancelária

 

CEIT Engineering Services, s. r. o. poskytuje komplexné služby vo vývojovej fáze produktu. Táto fáza pozostáva z činností, ktorými sú podpora tvorby dizajnu pomocou nástrojov CAD systémov s ohľadom na TOPDOWN design a SMART modelovanie, štúdie uskutočniteľnosti a koncepčný návrh. Samozrejmosťou sú inžinierske činnosti zamerané na riadenie zmeny a hodnotové inžinierstvo. Rovnako dôležité sú aktivity v oblasti optimalizácie funkčných parametrov.

 

Zameranie firmy v oblasti Engineering Office:

 • Tvorba 3D CAD modelov, analýza a dimenzovanie konštrukcií
 • Tvorba elektronickej výkresovej dokumentácie z existujúcich 3D modelov
 • Komplexné riešenia vo vývojovej fáze životného cyklu produktu

Tvorba a úprava 3D modelov:

 • Vytváranie 3D modelov z existujúcej 2D dokumentácie
 • Vytváranie klonov 3D modelov z reálnych vzoriek
 • Konverzia, export 3D modelov do rôznych formátov
 • Oprava exportom, importom poškodených 3D modelov

Analýza a dimenzovanie konštrukcií:

 • Pevnostné výpočty konštrukcie pomocou MKP
 • Výpočet modálnych vlastností konštrukcie
 • Optimalizácia konštrukcie
 • Simulácia dynamických systémov

Komplexné riešenia vo vývojovej fáze životného cyklu produktu:

 • Prevzatie a spracovanie zadania od zákazníka
 • Projektové riadenie
 • Vyhotovenie 3D prípadne aj 2D konštrukčnej dokumentácie testovacieho prototypu
 • Simulácia, analýza konštrukčného návrhu a jeho následná optimalizácia
 • Výroba, testovanie a prípadná úprava prototypu
 • Vyhotovenie finálnej konštrukčnej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka
 • Zmenové riadenie, Certifikácia, Výroba finálneho produktu
 • Odovzdanie hotového výrobku zákazníkovi