Člen skupiny CEIT group
 • 3dscanning-digitalization

3D skenovanie a digitalizácia

 

Technológie 3D optického skenovania a 3D dotykovej inšpekcie si úspešne hľadajú cestu medzi čoraz širšiu škálu vývojových pracovníkov. Možnosť efektívneho získania vysoko presného 3D modelu reflektujúceho skutočný výrobok prináša sadu výhod v oblastiach ako porovnávanie prototypu či overovacej série výrobkov s CAD modelom alebo výkresom, výroba identického výrobku aj keď neexistuje dokumentácia, prípadne nezodpovedá skutočnosti, alebo aktualizácia stávajúcich CAD modelov.

 

Výkonné technológie a overená metodika pre 3D skenovanie & 3D meranie s možnosťou následnej digitalizácie umožňujú prenos skutočných tvarov do virtuálnych 3D modelov s vysokou presnosťou pre efektívne využitie v CAx systémoch. Reverzné inžinierstvo a rozmerová certifikácia sa takto dostáva na vysokú úroveň.

Najčastejšie oblasti využitia:

3D Meranie:

 • Rozmerová a tvarová certifikácia výrobkov
 • Výstupom je merací protokol z certifikovaného meracieho / skenovacieho zariadenia

3D Skenovanie a Digitalizácia:

 • Skenovanie existujúcich výrobkov, ku ktorým neexistuje dokumentácia, alebo nezodpovedá skutočnému stavu
 • Používa sa hlavne pre výrobu náhradných dielov (napríklad, ak sa poškodia), pre konštrukciu a výrobu nástrojov v prípade, že dokumentácia nie je dostupná
 • Výstupom je model v obecných 3D formátoch (STL, STEP, ...)

Reverzné inžinierstvo:

 • Skenovanie existujúcich výrobkov, ku ktorým neexistuje dokumentácia, alebo nezodpovedá skutočnému stavu
 • Používa sa hlavne na výrobky, u ktorých dochádzalo k zmenám v priebehu doby životného cyklu a zmeny nie sú dostatočne zaznamenané

Spolupráca pri vývoji a zavádzaní nového produktu do výroby:

 • Skenovanie komplexných tvarov z hlinených dizajnérskych návrhov
 • 3D Skenovanie, prípadne 3D meranie prototypov a overovacích sérií výrobkov, porovnávanie s CAD modelom.
 • Umožňuje efektívne odhalenie nezhôd s možnosťou odporúčaní pre zmenu konštrukcie výrobku prípadne technológie jej výroby, aby bol dosiahnutý plnofunkčný výrobok